Aktivlərinizi mövcud risklərdən qorumaq istəyirsiniz?

Malik olduğunuz əmtəə və valyuta aktivlərinizi baş verə biləcək zərərlərdən qorumaqda müştərilərimizə dəstək oluruq! Hal hazırda Unicapital-ın təklif etdiyi hecinq alətləri aşağıdakılardır:

  • Forvard. Tərəflər arasında baza aktivinin razılaşdırılmış tarixdə, valyutada və qiymətə mübadiləsi.
  • NDF – Çatdırılmayan Forvard. Bu növ müqavilələr klassik forvard müqavilələrə oxşardır. Əsas fərq ondan ibarətdir ki, əsas məbləğ heç vaxt mübadilə olunmur, yalnız qiymətləndirmə gününə yaranmış fərq üzləşdirilərək zərər çəkmiş tərəfə ödənilir.

Təqdim etdiyimiz xidmət vəsaitlərini yarana biləcək risklərdən qorumaq üçün fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən geniş istifadə olunur.

Heccinq alətləri

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi

Heccinq alətləri

Təşəkkür edirik!

Sizin müraciətiniz uğurla göndərildi